ਰਾਵਣ

5/5 - (1 vote)

ਰਾਵਣ
ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ
ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ

ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਵਣ
ਨੂੰ ਜਲਾਓ

ਰਾਵਣ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ
ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਤੀ
ਪਾ ਲਈ ਸੀ

ਫੇਰ ਵੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਜਾ ਭੁਗਤਨ ਲਈ
ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਅੰਦਰਲੇ ਰਾਵਣ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ.
ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਰਾਮ….
ਜਦੋ ਢੱਲ ਜਾਣੀ
ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ….. .

ਰਾਵਣ( ਤਪੀਆ )

Merejazbaat.in ਇਕ ਐਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Sharing With Friends:

Leave a Comment