ਪਾਣੀ

5/5 - (19 votes)

ਪਾਣੀ ਰੰਗ ਹੀਣ
ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ
ਰੰਗੀਨ

ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ਮਗੀਨ
ਬਣਾ ਕੇ
ਫੇਰ ਵੀ ਆਪ
ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਵੱਛ
ਹੋ ਸੱਕਦਾ ਹੈ.

ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਰ
ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬਦਲ
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਕਦਾ

Pani
(ਤਪੀਆ )

Merejazbaat.in ਇਕ ਐਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Sharing With Friends:

Leave a Comment