ਹਨੇਰਾ

5/5 - (1 vote)

 

ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ

ਪਿਆਰ ਹੈ ਚਾਨਣ ਦਾ.

ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ

ਲੋਚਹੁ ਗੱਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ

. ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼

ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਪਾਂ ਦਾ

 

ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ.

ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਧਰਵਾਸ ਹੈ

ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਹੈ

ਕਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ

ਹਨੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹਸਾਸ

ਹੈ

 

ਹਨੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਚਾਨਣ

ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ

ਮਗਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛਿਪਿਆ ਚਾਹਨੇਰPani

( ਤਪੀਆ )

Merejazbaat.in ਇਕ ਐਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Sharing With Friends:

Leave a Comment