ਬੁਢਾਪੇ ਕਾ ਦਰਦ

Rate this post

ਯੂੰ ਤੋ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿੰਦਗੀ ਕੀ ਏਕ ਸਜਾ ਹੈ

ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਲੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਤੇ

ਸਭੀ ਕੋ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇ ਯਾ ਨਾ ਦੇ ਯਿਹ ਉਸ ਕੀ ਰਜਾ ਹੈ

ਕੁਛ ਲੋਗ ਹੀ ਕਦਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ

ਕੁਛ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਯਿਹ ਹਮਾਰੇ ਗਲੇ ਲਗੀ ਬਲਾ ਹੈ

ਜਬ ਕਦਮ ਡਗਮਗਾਤੇਹੈਂ ਹੱਥ ਕੰਪ ਕੰਪਾਤੇ ਤੇ ਹੈਂ

ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਜ ਕਰਤੇ ਹੈ

ਦੇਖੋ ਕ੍ਯਾ ਇਨਕੀ ਅਦਾ ਹੈ

ਜਿੰਦਗੀ ਕਾ ਤਜੁਰਬਾ ਸਮੇਟੇ ਹੂਏ ਹੈਂ ਜਿਹਨ ਮੈਂ

ਮਗਰ ਹੋਂਸਲੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨੇ ਸੇ ਕਰ ਗਏ ਦਗਾ ਹੈਂ

ਕੁਛ ਬੁਢਾਪਾ ਰੁਲ ਰਹਾ ਹੈ ਬਿਰਧ ਅਸ਼ਰਮੋ ਮੇਂ

ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸੁ ਕਸੂਰ ਕੀ ਵੋਹ ਕਾਟ ਰਹੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ

ਅਗਰ ਬੁਢਾਪੇ ਮੇਂ ਮੌਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਓ

ਆਸਤਾ ਅੰਧੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਕਸ਼ ਫ਼ਿਦਾ ਹੈ

ਤਪੀਆ ਬੁਢਾਪੇ ਜੈਸੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਬ ਕਿਸੀ ਕੋ ਨਾ ਦੇ

ਜਨਾਬ ਯਿਹ ਤੋ ਵੋਹ ਮਰਜ ਹੈ

ਜਿਸ ਕੀ ਨਾ ਬਣੀ ਕੋਈ ਦਵਾ ਹੈ

********–*******

ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤਪੀਆ

Merejazbaat.in

Merejazbaat.in ਇਕ ਐਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Sharing With Friends:

Leave a Comment