ਰੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ

Rate this post

ਇਹ ਬ੍ਰਿਖ ਕਦੇ ਗੂੰਗੇ ਬਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ

ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਸਨ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਂ

ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਸਾਥੀ ਬਣਕੇ
ਕਦੇ ਟੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਂ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ
ਰੱਬੀ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ

ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਂ

ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਇਸਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ

ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੁੰ ਸੱਚ ਦੇ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਂ

ਜੁਗਨੂੰਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਤਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਲ ਨੁੰ ਲੋਚਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਂ

ਤਪੀਆ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਫਰੋਲੇ

ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਾਂ.
*-


ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਤਪੀਆ

Merejazbaat.in
ਰੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3

Merejazbaat.in ਇਕ ਐਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Sharing With Friends:

Leave a Comment