ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੇਖਾ

5/5 - (1 vote)

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਨਾ ਮਹੋਬਤ ਪੜ੍ਹਿਆ,ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਅੱਲਾ ਸੰਗ ਜੜ੍ਹਿਆ।

ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ,ਜਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਮੈ ਸਾਈਂ ਲੜ੍ਹ ਫੜ੍ਹਿਆ।

ਗੌਰਵ ਧਨਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਨਾ ਮਹੋਬਤ ਪੜ੍ਹਿਆ,ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੇਖਾ ਅੱਲਾ ਸੰਗ ਜੜ੍ਹਿਆ।
ਰਤਾ ਨਾ ਮੈਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ,ਜਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜਾਰ ਮੈ ਸਾਈਂ ਲੜ੍ਹ ਫੜ੍ਹਿਆ।
ਗੌਰਵ ਧੀਮਾਨ

 

Merejazbaat.in ਇਕ ਐਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Sharing With Friends:

1 thought on “ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲੇਖਾ”

Leave a Comment