ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਜੀ

5/5 - (1 vote)

ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ,ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ,ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਮੈਨੂੰ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ।

=================

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੇਖੀਆ, ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਏ ਸੰਸਾਰ,

ਏਹੀ ਕਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਵੀ ਸਕਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ।

ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ,

ਫੜਦੇ ਸੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ,

ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਮੈਨੂੰ।

=≠===============

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਮੇਰੀ,ਹਰ ਖੁਵਾਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ,

ਨਾ ਹੀ ਝੀੜਕੀਆ,ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਟੀਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢੀ ਘੂਰੀ।

ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ,ਸਿੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ,

ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਮੈਨੂੰ।

=================

ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਕਰੀਂ ਮਲਿਕਾ, ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ,

ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਦ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਜੇ ਠੇਡੇ ਦੀ।

ਬੱਚਾ ਸੱਤਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੁਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ,ਤਾ ਹੀ ਸਿੰਨੇ ਲਾਉਣ ਅੱਜ ਵੀ ਭਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ,

ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਧਕੇ ਮੈਨੂੰ।

 

Shri Guru Granth Sahib ji

Merejazbaat.in ਇਕ ਐਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Sharing With Friends:

Leave a Comment