ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ

Rate this post

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਪਰ
Preet ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ
ਹੋ ਕੇ ਬੇਫ਼ਿਕਰਾ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ

ਕਈਆ ਦਿੱਤੇ ਲਾਰੇ ਆ ਦੇ ਕੋੜੇ ਸੱਚ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਨੇ
ਹੋ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰਾ ਤੇ ਅੱਖਰ ਬੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖ ਨੇ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਪਰ preet ਨੇ
ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ

preet Teona 🥀✍️🥰 ishqpura Punjab

Merejazbaat.in ਇਕ ਐਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Sharing With Friends:

2 thoughts on “ਕਾਲਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ”

Leave a Comment